Структура

Телефон:
+7 (843) 222-95-73
Email:
Хокук һәм кадрлар эше бүлеге
Бњлек ќитђкчесе
Email:
Финанс-икътисад бүлеге
Бүлек мөдире
Архив эшен үстерү һәм мәгълүмат хезмәтләрен оештыру бүлеге
Бүлек җитәкчесе
Архив документларыннан фәнни файдалану һәм халыкара элемтәләр бүлеге
Бүлекчә мөдире
Документларның сакланышын тәэмин итү һәм дәүләт исәбенә алу бүлекчәсе
Бүлекчә мөдире
Архив тармагын мәгълүматлаштыру бүлекчәсе
Бүлекчә мөдире
Телефон:
+7 (843) 222-95-76
Email:
Дәүләт контроле бүлекчәсе
Бүлекчә мөдире
Телефон:
+7 (843) 222-95-71
Email:
Дәүләт заказы һәм ресурслар белән тәэмин итү бүлекчәсе
Бүлекчә мөдире
Телефон:
+7 (843) 222 95 62
Email:
Эш башкару һәм оештыру эше бүлекчәсе
Телефон:
+7 (843) 2 229 575
Email:
Мобилизация эше һәм режимы буенча өлкән белгеч
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International