Закон белән саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерү куркынычын профилактикалау программасы проекты турында фикер алышу

2021 елның 30 сентябре, пәнҗешәмбе

«Россия Федерациясендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль турында» 2020 елның 31 июлендәге 248-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә архив эше турында» 2004 елның 22 октябрендәге 125-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2021 елның 25 июнендәге 990 номерлы карары белән расланган «Законда саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерә торган зыянны профилактикалауның контроль (күзәтчелек) органнары тарафыннан закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә зыян килү куркынычын (зыянны) эшләү һәм раслау кагыйдәләрен раслау турында» Федераль закон нигезендә. Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитеты, 2022 елга архив эше турындагы законнарның үтәлешенә дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда, Татарстан Республикасы Дәүләт комитетының закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләренә (зыянны) зыян китерү куркынычын (зыянны) профилактикалау программасы проектын иҗтимагый фикер алышуны үткәрә.

Программа проекты "Эшчәнлек" - "Мөрәҗәгать бәйләнеше" вкладкасында "Иҗтимагый фикер алышу" бүлекчәсендә урнаштырылган. Иҗтимагый фикер алышуны оештыру өчен ТР Дәүләт комитетының профилактика программасы проектын 2021 елның 1 ноябренә кадәр үз тәкъдимнәрен «Татарстан Республикасының Электрон документлар әйләнеше» системасы яисә Bilalov.Bulat@tatar.ru электрон почтасы аша язма рәвештә җибәрүне сорый.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International